4 teamledere til produktionen

Hvidtved Larsen har i knap to år været en del af Bucher Industries og vi er derfor i gang med et nyt kapitel i vores over 100 år lange historie. Vi forventer vækst på flere markeder og en styrkelse af vores position som verdens mest innovative producent af slamsugere. For at nå vores strategiske mål, har vi brug for 4 nye teamledere, som kan skabe motivation og trivsel blandt vores højtspecialiserede medarbejdere i produktionen i Silkeborg.

Vi søger teamledere til vores afdelinger for henholdsvis; tankproduktion- opbygning og montage. Som teamleder vil du blive ansvarlig for den daglige ledelse af 20 - 30 medarbejdere. Din fornemste opgave vil være at sikre, at vi altid har dygtige og motiverede medarbejdere, som kan levere kvalitet til tiden og som kan hjælpe os i retning af at blive en global virksomhed.

I dagligdagen vil planlægning af arbejdet i produktionen desuden fylde en del. Her er det vigtigt altid at være på forkant, så produktionen kører efter planen.

Du vil få reference til én af vores to produktionsledere og vil få et bredt samarbejde med resten af virksomheden.

Dine opgaver bliver, at:

  • være synlig i produktionen i dagligdagen
  • motivere dine medarbejdere og sikre at de trives i deres arbejde
  • sikre den rigtige bemanding og løbende arbejde med udvikling af medarbejderne
  • afvikle daglige tavlemøder og sikre løbende opfølgning på kvalitet, levering, produktivitet og arbejdsmiljø
  • planlægge det daglige ressourceforbrug og koordinere med kolleger i andre afdelinger
  • håndtere personaleadministration som fx timegodkendelse, sygefravær m.m.

Din baggrund
Ideelt set har du ledelseserfaring fra en produktionsvirksomhed, men vigtigst er det, at du forstår at få medarbejderne med dig. Du har en teknisk forståelse og evt. en baggrund som håndværker. Du har empati og er ydmyg overfor andres faglighed og erfaring. Du er nærværende i dagligdagen og arbejder efter princippet frihed under ansvar. Du er god til at inddrage medarbejderne i beslutninger, men kan også skære igennem når det er nødvendigt.

Du er vant til at bruge IT som et naturligt arbejdsredskab og behersker engelsk i skrift og tale.

Ring og hør mere
Du må gerne ringe og høre mere ved Kurt Udengaard på M: 29 39 59 57 (leder for opbyg - og montage af specialanlæg) eller Ronni K. Nyby på M: 23 34 00 73 (leder for tankproduktion og montage af standardanlæg). De kan fortælle dig mere om, hvad jobbene indeholder – udover gode ansættelsesforhold, gode kollegaer og muligheden for et godt arbejdsliv.

Send din ansøgning ved at klikke på knappen nedenfor. Send din ansøgning snarest muligt. Vi behandler ansøgningerne løbende, som de kommer ind.

 

Send din ansøgning