I udviklingen af vores genbrugsanlæg har vi taget højde for både tid- og ressourceforbrug samtidig med miljøet - uden at gå på kompromis med funktionalitet. Og på vores genbrugsanlæg, RECycler®, sker det hele automatisk. Her renses spulevandet i en 5-trins kontinuerlig proces. For operatører betyder det, at man på intet tidspunkt skal stoppe arbejde for at køre genbrugssystemet, ligesom de spulevand, man arbejder med, er grundigt renset. Ligesom de andre kombianlæg er vores RECycler® bygget med flytbart stempel, der gør det muligt at tilpasse mængden af vand og affald. Det gør anlægget mere effektivt og sparer både tid og brændstof.

Betydning i hverdagen 
Renset vand slider væsentligt mindre på anlægget. Det gælder primært højtrykspumpen, men også rørsystemet, drejeled, ventiler og spuledyser nyder godt af det rensede vand. Er genbrugsvandet ikke er renset ordentligt, vil vandet praktisk talt sandblæse hele systemet indvendigt med større vedligeholdelsesomkostninger til følge. Genbrugs-teknologien har også fordele for vores ledningsnet i Danmark. Fordi jo renere spulevandet er, jo mindre slider spulingen også på kloakrørene. Særligt gamle rør i ler eller mursten kan være følsomme over for urent vand,
men genbrugsvandet kan man udnytte alle fordele - også i ældre og tætbebyggede bydele.
 

Hvordan fungerer RECycler®?

Trin 1
Et roterende hydraulisk drevet grovfilter monteret i endedækslet renser overfladevandet i slamtanken. Grovfilteret er udstyret med en svømmer, skraber og indvendig spuledyser for rengøring af filteret.

Trin 2
En hydraulisk drevet råvandspumpe sender vandet videre til rensecykloner monteret på siden af tanken. Vandet centrifugeres i cyklonerne for at separere tunge, faste partikler. De faste partikler ledes kontinuerligt tilbage i slamtanken.

Trin 3
Faste partikler bundfældes via tyngdekraften i fortanken.

Trin 4
Vandet løber igennem et hydraulisk drevet finfilter monteret i fortanken. Finfilteret er udstyret med en hydraulisk roterende børste og udvendige spuledyser.

Trin 5
Traditionelle vandfiltre monteret på sugesiden af højtrykspumpen.