Vores kunder anvender CityFlex®-anlæg til spuling af stikledninger og mindre ledninger. Det kan både være opgaver i forbindelse med tilstoppede ledninger eller forebyggende arbejde i forbindelse med TV-inspektion og dokumentering af ledningernes tilstand. Vores CityFlex® er specialudviklet til tætbebyggede områder, hvor spule- og sugeopgaverne skal udføres til mindst mulig gene for trafikken. Flere af vores kunder bruger også CityFlex® til rensning af septiktanke og drager dermed fordel af, at CityFlex®-anlægget kan manøvrere i områder, hvor store anlæg er udfordrede.  

Fylder, koster og vejer mindre
CityFlex® er et alternativ til de store slamsugeranlæg, hvor der skal spules stikledninger samt til opgaver i huse og etagebyggeri. Og til trods for den beskedne størrelse, er spulekapaciteten på et CityFlex®-anlæg er lige så stor, som på de store anlægs ½" tromle. Sammen med det flytbare stempel og den fleksible tankkapacitet er CityFlex® helt på linje med de større anlæg.  

Konstruktionen bag CityFlex® er unik. Teknologien er patenteret i forhold til stempel, slangetromle og den oplukkelige endebund. Derudover har vi overvejende anvendt aluminium som vægtbesparende materiale. Det giver anlægget en imponerende lasteevne for sin størrelse - og det sparer vores kunder for tid og penge. 

Udviklingsmodeller
Hos Hvidtved Larsen følger vi med i vores kunders hverdag og deres opgaver. Derfor har vi udviklet en variant med en ekstra spulepumpe og en hotbox, der gør det muligt at spule med varmt vand. 

Skal du vælge en CityFlex®?
Med et CityFlex®-anlæg får du et anlæg, der er bygget til at klare hverdagens udfordringer i storbyen. Er du interesseret i at læse mere om specifikationerne på CityFlex®? Klik på ikonet nedenfor for at læse meget mere.