Historien om Hvidtved Larsen

J. Hvidtved Larsen A/S blev grundlagt i Silkeborg i 1915 af Jakob Hvidtved Larsen som et traditionelt smedeværksted. Men forretningen udviklede sig  hurtigt og virksomhedens grundlægger omlagde kursen til at fokusere på produktion frem for reparation. I årene herefter høstede Hvidtved Larsen stor anerkendelse som underleverandør for en lang række danske virksomheder.  

Produktporteføljen bestod af tagkonstruktioner, broklapper, kraner og endda maskiner til banderolering af pengesedler. I midten af 1950’erne kom forespørgslen om fremstilling af den første slamsuger. Og det viste sig at vise vejen frem for Hvidtved Larsen. 

Den første slamsuger fra Silkeborg
I 1956 stod den første slamsuger klar. Slamsugeren blev montoret på en traktoranhænger og viste sig at blive den spinkle start på Hvidtved Larsens største ekspansion siden 1915. Slamsugerne blev hurtigt en voksende nicheproduktion, og da Søren Hvidtved Larsen, tredje generation i familieforetagendet, i 1996 omdannede virksomheden til et aktieselskab, valgte man at satse på produktion af slamsugere og foretage en gradvis udfasning af det underleverandørarbejde, der havde været en del af virksomheden siden 1915. 

Den beslutning har vist sig at være rigtig. Siden siden 1956 har Hvidtved Larsen produceret mere end 2200 slamsugeranlæg, hvoraf over en tredjedel er leveret til danske kunder. I 1990'erne tog eksporten for alvort fart for Hvidtved Larsen, som i de sidste mange år har udgjort op mod 70 % af produktionen.   

Grundmodeller, modulproduktion og klimatilpasning
Med slamsugere arbejdende overalt i verden – i de største metropoler, i tyndt befolkede landdistrikter, i arktiske miljøer og i støvede ørkener - har vi igennem mere end 100 år oparbejdet stor forståelse for vores kunders arbejde. Og netop kundernes arbejde og input har vi siden starten i 1956 vægtet meget højt, fordi det er centralt udvikling og forbedring af vores produkter.  

I dag består vores produktportefølge af grundmodellerne FlexLine®, CityFlex® og RECycler®. Alle vores modeller er udviklet på baggrund af den indsigt vi igennem vores kunders efterspørgsel har i markedet, ligesom alle modellerne videreudvikles og forbedres løbende for at tilpasse produkterne til skiftende behov. Fx er vores CityFlex® udviklet for at imødekomme vægtrestriktioner i storbyområder, mens vores kombi-slamsuger FlexLine® er optimeret til at kunne køre med en stor nyttelast. 

Vores modeller ligner hinanden overalt i verden og er bygget ud fra de samme grundmoduler. Men selvom et RECycler® anlæg i Yekaterinburg i det østlige Rusland ligner et RECycler® anlæg i New Zealand, så er hvert et produkt unikt. Det skyldes at vi altid tager højde for ekstra køling af pumper og udstyr på de varmere breddegrader, mens vi monterer oliefyr og isolerer i den kolde del af verden.

Historiske højdepunkter

1915    J. Hvidtved Larsen grundlægges
1956    Vores første slamsuger blev bygget
1968    Vores første kombinerede slamsuger og højtryksspuler blev bygget
1996    Virksomheden omdannes til et aktieselskab
2000    FlexLine® introduceres til markedet
2002    RECycler® introduceres til markedet
2003    MaskoFlex® introduceres til markedet
2006    CityFlex® introduceres til markedet
2006    LD Equity (nu Maj Invest) køber aktiemajoriteten i Hvidtved Larsen
2008    FlexVac® introduceres til markedet
2008    Søren Hvidtved Larsen overlader direktørposten til Brian Stage og indtræder i bestyrelsen
2009    Datterselskabet J. Hvidtved Larsen AB etableres i Eslöv, Sverige
2011    Datterselskabet J. Hvidtved Larsen UK Ltd. i Coalville, England Etableres
2013    Datterselskabet J. Hvidtved Larsen Australia Pty. Ltd i Sydney, Australien etableres
2013    Datterselskabet J. Hvidtved Larsen US i Chicago, USA etableres
2015    Hvidtved Larsen fylder 100 år 
2016    Det schweisiske selskab Bucher Industries køber alle aktier i Hvidtved Larsen